Cisco Texnologiyalarının Mühəndisliyi
Şəbəkə texnologiyalarında liderlik edən Cisco texnologiyaları, bu markaya məxsus şəbəkə qurğularının iş prinsipi, imkanları, onların konfiqurasiyası və s. bu təlimin əsasını təşkil edir. CIS təlimi biləvasitə GNET təlimindən asılı olduğu üçün, GNET təlimi başa çatdıqdan sonra tədris olunur.