Ümumi Şəbəkə Mühəndisliyi
Müəssisələrin bütün qurğularını əlaqələndirən biləvasitə şəbəkədir. Şəbəkə administratoru olmaq üçün əvvəlcə ümumi şəbəkə mühəndisliyini araşdırmaq, şəbəkə topologiyaları, şəbəkə qurğuları, onların quraşdırılma və konfiqurasiya işləri və s. mənimsənilməlidir. GNET məhz bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş təlimdir.