Java ilə Veb Sistemlərin Proqramlaşdırılması
JAVASE təlimindən uğurla keçmiş dinləyicilər JAVAEE (enterprise edition) təlimi ilə müəssisə səviyyəli sistemlərin yaradılmasını öyrənəcəklər. Client-Server arxitekturalı sistem yaratmaq, MVC (model-view-controller) mexanizmi, Spring framework, 3-cü şirkətlərin veb xidmətlərinə qoşulmaq, yeni xidmət yaratmaq (web service) və s. təlimin əsas mövzularındandır.