Java ilə Proqramlaşdırmanın Əsasları
Müasir dünya Java proqramlaşdırma dilinin əsasında yaradılmış sistemlərə intensiv miqrasiya etməkdədir. Əməliyyat sistemindən asılı olmayan (platformadan asılı olmamazlıq) sistemləri yaratmaq üçün Java ideal bir proqramlaşdırma dilidir. JAVASE (standart edition) təliminin iştirakçları bu dilin əsaslarını – nüvəsini öyrənəcəkdir.