JavaScript, Ajax, jQuery Veb Skript Proqramlaşdırma
JavaScript, Ajax veb sistem və saytların yaradılmasında geniş istifadə olunan və serverdə çalışan sistemin istifadəçi tərəfindən göndərilən “lüzumsuz” sorğuları əsasında yüklənmədən mühafizə olunmasına yardım edən əhəmiyyətli skript dillərdən biridir. JavaScript sintaktikası C və Java dillərinə oxşardır.