Linux Desktop İdarəetmə
Linux RedHat əməliyyat sisteminin mühüm əmrləri, qrafik örtüyü, konfiqurasiya imkanları və s. bu təlimin əsasını təşkil edir.