Linux Server İdarəetmə
Linux RedHat server əməliyyat sisteminin quraşdırılması, server yönümlü sistemlərin quraşdırılması, təhlükəsiz kommunikasiyanın yaradılması, fayl və paketlərin idarə olunması, hüquqların tənzimlənməsi və s. təlimin əsas mövzularıdır.