Oracle 12c Verilənlər Bazasının Adminstrasiyası
Əlaqəli verilənlər bazaları seriyasında müəssisə və şirkətlərin iri həcmli strukturlu məlumatlarının idarə olunması üçün ən əlverişli hesab olunan Oracle bazası təhlükəsizlik, optimallıq, verilənlərin rezervinin çıxarılması, rezerv baza vasitəsilə bərpaetmə işində olan rahatlıqlar və s. Oracle verilənlər bazasına olan təlabata böyük təsiri olmuşdur. ORADBA təlimi ilə Oracle bazalarının idarə olunması – istifadəçilərin qeydiyyatı, onların məlumat bazasında fəaliyyət hüquqlarının müəyyənləşdirilməsi, yeni rol və privilegiyaların yaradılması, verilənlər bazasının iş yükünə nəzarət instrumentləri, məlumat bazasının ehtiyyat rezervinin çıxarılması, rezerv baza vasitəsilə sıradan çıxmış calı bazanın bərpası işləri və s. kimi işlərə həsr olunub.