JAVASE

  • ID: 741

Java ilə Proqramlaşdırmanın Əsasları Müasir dünya Java proqramlaşdırma dilinin əsasında yaradılmış sistemlərə intensiv miqrasiya etməkdədir. Əməliyyat sistemindən asılı olmayan (platformadan asılı olmamazlıq) sistemləri yaratmaq üçün Java ideal bir proqramlaşdırma dilidir. JAVASE (standart edition) təliminin iştirakçları bu dilin əsaslarını – nüvəsini öyrənəcəkdir.

Davamına bax

DBMOD

  • ID: 740

Verilənlər Bazasının Modelləşdirilməsi Bütün müəssisə və təşkilatların gündəlik işləri müəyyən məlumatlar əsasında aparılır. Bu məlumatlar xüsusi sistemlərdə – verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərində (RDBMS) saxlanılır. Şirkətlərin məlumat strukturunu yaratmaq üçün ilk növbədə məlumatlar analiz edilir, ümumi məlumat strukturu əsasında əlaqəli məlumat bazasının modeli qurulur. Strukturlu, əlaqəli məlumat bazasını yaratmaq üçün bazanın bütün dünyada qəbul edilən standart…

Davamına bax

ALGODAT

  • ID: 739

Alqoritmlər və Verilənlərin Strukturu Proqramlaşdırma bir yaradıcılıq sənətidir. Bu sənətin sirri qoyulmuş məsələnin, problemin həll yollarını tapmaq, daha səmərəli üsul və vasitələrlə həll etməkdən ibarətdir. Proqramçı üçün mühüm olan bu xassə alqoritmik bacarıqdır. Bu təlimdə dinləyicilər problemin həll yollarının araşdırılması, alqoritmin formal təsvir dillərində – əsasən üstün olan psevdo-kod ilə yazılması, müxtəlif alqoritmlərin (axtarış, sıralama,…

Davamına bax