OOM

  • ID: 1099

Obyektyönümlü Modelləşdirmə (UML) UML (Unified Modeling Language) sistem mühəndisliyi sahəsində istifadə olunan ümumi təyinatlı vizual sistem modelləşdirmə dilidir. Bu dil imkan verir ki, sistem düzgün analiz edilsin, mümkün xətalar minimallaşdırılsın, sistemi vizual təsvir etmək, model üzərində qurulan sistemi daha sürətli proqramlaşdırmaq mümkün olsun. Universal modelləşdirmə dili yaradılacaq sistemin arxitekturasını, sistem modullarının quruluşu, onlar arasındakı proses…

Davamına bax

CSH

  • ID: 769

C# Müəssisə Sistemlərinin Proqramlaşdırılması C# Microsoft şirkətinin .NET kitabxanası əsasında işləyən, obyekt yönümlü proqramlaşdırma texnikasına aid olan və Java texnologiyasına rəqib olan proqramlaşdırma dilidir. C sharp dili Microsoft Windows platformalarında işləyən müəssisə səviyyəli sistemlərin yaradılmasında Java texnologiyası qədər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu dil veb və desktop sistemlərin yaradılmasında paralel tətbiq olunmaqdadır.

Davamına bax

CPRO

  • ID: 767

C Sistem Proqramlaşdırma C proqramlaşdırma dili tarixi dillərdən biri olmaqla qurğu səviyyəli proqramlaşdırmada, istehsalatın avtomatlaşdırılma prosesində aparıcı dillərdən ən birincisi olmaqla tətbiq olunmaqdadır. C++, Objective-C, Java, PHP kimi əhəmiyyətli dillərin əcdadı olan C proqramlaşdırma dili Linux platforması üzərində təlim ediləcəkdir. Linux əməliyyat sistemi, Linux platformasının mühüm əmrləri, C dilinin sintaktikası, dilin imkanları təlimin əsas mövzularındandır.

Davamına bax

ORASQL

  • ID: 745

Oracle 12c Verilənlər Bazası üçün SQL SQL (Structured Query Language) məlumat bazası ilə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir sorğu dilidir. SQL dili ERD diaqramı əsasında yaradılmış modeli məlumat bazasında yaratmaq, məlumatları bazaya miqrasiya etmək, axtarılan məlumatları bazadan tapmaq, yeni məlumatları bazaya əlavə etmək, mövcud məlumatları dəyişmək, silmək və s. üçün istifadə edilir.

Davamına bax

ORAPSQL

  • ID: 743

Oracle 12c Verilənlər Bazası ilə PL/SQL Proqramlaşdırma PL/SQL proqramlaşdırma dili SQL sorğu dili əsasında yaradılmış prosedur dildir. ORAPSQL təliminin iştirakçıları verilənlər bazası üzərində istənilən funksional imkanları təklif edən sistemlər yaratmaq bacarığına sahib olacaqdır. SQL dilinin sərhədlərinin məhdudlaşdığı yerdə PL/SQL məlumat bazasının proqramlaşdırma dili köməyinizə gələcəkdir. Bu təlim özündən əvvəl ORASQL təlimini uğurla bitirməyi tələb edir.

Davamına bax

DBMOD

  • ID: 740

Verilənlər Bazasının Modelləşdirilməsi Bütün müəssisə və təşkilatların gündəlik işləri müəyyən məlumatlar əsasında aparılır. Bu məlumatlar xüsusi sistemlərdə – verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərində (RDBMS) saxlanılır. Şirkətlərin məlumat strukturunu yaratmaq üçün ilk növbədə məlumatlar analiz edilir, ümumi məlumat strukturu əsasında əlaqəli məlumat bazasının modeli qurulur. Strukturlu, əlaqəli məlumat bazasını yaratmaq üçün bazanın bütün dünyada qəbul edilən standart…

Davamına bax

ALGODAT

  • ID: 739

Alqoritmlər və Verilənlərin Strukturu Proqramlaşdırma bir yaradıcılıq sənətidir. Bu sənətin sirri qoyulmuş məsələnin, problemin həll yollarını tapmaq, daha səmərəli üsul və vasitələrlə həll etməkdən ibarətdir. Proqramçı üçün mühüm olan bu xassə alqoritmik bacarıqdır. Bu təlimdə dinləyicilər problemin həll yollarının araşdırılması, alqoritmin formal təsvir dillərində – əsasən üstün olan psevdo-kod ilə yazılması, müxtəlif alqoritmlərin (axtarış, sıralama,…

Davamına bax