OOM

  • ID: 1099

Obyektyönümlü Modelləşdirmə (UML) UML (Unified Modeling Language) sistem mühəndisliyi sahəsində istifadə olunan ümumi təyinatlı vizual sistem modelləşdirmə dilidir. Bu dil imkan verir ki, sistem düzgün analiz edilsin, mümkün xətalar minimallaşdırılsın, sistemi vizual təsvir etmək, model üzərində qurulan sistemi daha sürətli proqramlaşdırmaq mümkün olsun. Universal modelləşdirmə dili yaradılacaq sistemin arxitekturasını, sistem modullarının quruluşu, onlar arasındakı proses…

Davamına bax

HCX

  • ID: 941

HTML, CSS, XML HTML – veb səhifələrin struktur formasını verən, CSS veb səhifələrin vizual dizaynını təmin edən, XML isə müxtəlif texnologiyalar və sistemlər arasında vasitəçilik edən protokol dilidir. Bu texnologiyaların heç biri proqramlaşdırma dili deyildir və əsasən veb dizayn sahəsində çalışan mütəxəssislərin məşğul olduğu sahələrdir. HTML, CSS əsasən statik veb saytların hazırlanmasında geniş istifadə olunur.

Davamına bax

MSQL

  • ID: 772

MySQL Verilənlər Bazası üçün SQL MySQL verilənlər bazası veb sistemlərin arxa fonunda çalışan RDBMS-lərdən ən məşhurudur. İnternetdə gündəlik müraciət etdiyimiz veb sayt və sistemlərin əksəriyyətinin məlumatlarının qorunub, strukturlu, əlaqəli halda saxlanıldığı ünvan məhz MySQL verilənlər bazasıdır. MySQL verilənlər bazasındakı məlumatlarla işləmək üçün SQL sorğu dilinə bələd olmaq lazımdır.

Davamına bax

JSAJ

  • ID: 771

JavaScript, Ajax, jQuery Veb Skript Proqramlaşdırma JavaScript, Ajax veb sistem və saytların yaradılmasında geniş istifadə olunan və serverdə çalışan sistemin istifadəçi tərəfindən göndərilən “lüzumsuz” sorğuları əsasında yüklənmədən mühafizə olunmasına yardım edən əhəmiyyətli skript dillərdən biridir. JavaScript sintaktikası C və Java dillərinə oxşardır.

Davamına bax

VPHP

  • ID: 770

PHP Obyektyönümlü Veb Proqramlaşdırma PHP sintaktik baxımdan C və Perl dilinə oxşamaqla skript proqramlaşdırma dili olub, dinamik veb səhifələrin və ya veb sistemlərin yaradılması üçün tətbiq edilən ən məşhur obyekt yönümlü texnologiyalardan biridir. PHP MySQL verilənlər bazasını maksimum dəstəkləyən, məlumat bazası, kitabxana funksiyaları və internet protokolları ilə geniş imkanları effektiv veb sistemlərin yaradılması üçün əlverişli…

Davamına bax

DBMOD

  • ID: 740

Verilənlər Bazasının Modelləşdirilməsi Bütün müəssisə və təşkilatların gündəlik işləri müəyyən məlumatlar əsasında aparılır. Bu məlumatlar xüsusi sistemlərdə – verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərində (RDBMS) saxlanılır. Şirkətlərin məlumat strukturunu yaratmaq üçün ilk növbədə məlumatlar analiz edilir, ümumi məlumat strukturu əsasında əlaqəli məlumat bazasının modeli qurulur. Strukturlu, əlaqəli məlumat bazasını yaratmaq üçün bazanın bütün dünyada qəbul edilən standart…

Davamına bax

ALGODAT

  • ID: 739

Alqoritmlər və Verilənlərin Strukturu Proqramlaşdırma bir yaradıcılıq sənətidir. Bu sənətin sirri qoyulmuş məsələnin, problemin həll yollarını tapmaq, daha səmərəli üsul və vasitələrlə həll etməkdən ibarətdir. Proqramçı üçün mühüm olan bu xassə alqoritmik bacarıqdır. Bu təlimdə dinləyicilər problemin həll yollarının araşdırılması, alqoritmin formal təsvir dillərində – əsasən üstün olan psevdo-kod ilə yazılması, müxtəlif alqoritmlərin (axtarış, sıralama,…

Davamına bax