İKT yolunda necə addımlayaq?!

KES Təlim və Karyera Mərkəzi və Türkdilli Gənclər Birliyi İKT bölməsinin “İKT yolunda necə addımlayaq?!” adlı birgə seminarı keçirilmişdir.