KES Programa “Oracle 12c Verilənlər Bazasının Adminstrasiyası” təlimi əlavə edildi

TRG5 – TƏLİM5 – ORADBA: Oracle 12c Verilənlər Bazasının Adminstrasiyası