RDB Modelling ERD workshop

Əlaqəli Verilənlər Bazası üçün Entity Relationship Diagram mövzusunda KES İnkubasiya Mərkəzində növbəti workshop keçirildi. Workshop iştirakçıları ERD-nin imkanları haqqında məlumat aldıqdan sonra Dia sistemi vasitəsilə Big Books İT nəşriyyatının verilənlər bazasının ERD modelini qurdular.