WINS

  • ID: 775

Windows Server 2012 İdarəetmə Server əməliyyat sistemi müəssisə və şirkətlərin korporativ proqram təminatı, sistem və məlumat bazalarının işini “daim” effektiv təmin edir. Server əməliyyat sistemi kimi geniş yayılmış Microsoft şirkətinin Windows Server 2012 versiyasında serverin quraşdırılması, idarə olunması, serverlərdə əsas konfiqurasiya işlərinin aparılması və s. təlimin əsas mövzularını təşkil edir.

Davamına bax

WIN7

  • ID: 774

Windows 7 İdarəetmə Windows7 praktik əməliyyat sistemi kimi əksəriyyət fərdi kompyuterlərdə tətbiq olunmaqdadır. Bu təlimin əsas məqsədi administratorların işçi stansiyalarda əməliyyat sistemlərini idarə etməsi, sistemin ehtiyyatının çıxarılması, mühüm konfiqurasiyaların aparılması və s.dır.

Davamına bax

MSQL

  • ID: 772

MySQL Verilənlər Bazası üçün SQL MySQL verilənlər bazası veb sistemlərin arxa fonunda çalışan RDBMS-lərdən ən məşhurudur. İnternetdə gündəlik müraciət etdiyimiz veb sayt və sistemlərin əksəriyyətinin məlumatlarının qorunub, strukturlu, əlaqəli halda saxlanıldığı ünvan məhz MySQL verilənlər bazasıdır. MySQL verilənlər bazasındakı məlumatlarla işləmək üçün SQL sorğu dilinə bələd olmaq lazımdır.

Davamına bax

JSAJ

  • ID: 771

JavaScript, Ajax, jQuery Veb Skript Proqramlaşdırma JavaScript, Ajax veb sistem və saytların yaradılmasında geniş istifadə olunan və serverdə çalışan sistemin istifadəçi tərəfindən göndərilən “lüzumsuz” sorğuları əsasında yüklənmədən mühafizə olunmasına yardım edən əhəmiyyətli skript dillərdən biridir. JavaScript sintaktikası C və Java dillərinə oxşardır.

Davamına bax

VPHP

  • ID: 770

PHP Obyektyönümlü Veb Proqramlaşdırma PHP sintaktik baxımdan C və Perl dilinə oxşamaqla skript proqramlaşdırma dili olub, dinamik veb səhifələrin və ya veb sistemlərin yaradılması üçün tətbiq edilən ən məşhur obyekt yönümlü texnologiyalardan biridir. PHP MySQL verilənlər bazasını maksimum dəstəkləyən, məlumat bazası, kitabxana funksiyaları və internet protokolları ilə geniş imkanları effektiv…

Davamına bax