CSH

  • ID: 769

C# Müəssisə Sistemlərinin Proqramlaşdırılması C# Microsoft şirkətinin .NET kitabxanası əsasında işləyən, obyekt yönümlü proqramlaşdırma texnikasına aid olan və Java texnologiyasına rəqib olan proqramlaşdırma dilidir. C sharp dili Microsoft Windows platformalarında işləyən müəssisə səviyyəli sistemlərin yaradılmasında Java texnologiyası qədər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu dil veb və desktop sistemlərin yaradılmasında paralel tətbiq…

Davamına bax

CPRO

  • ID: 767

C Sistem Proqramlaşdırma C proqramlaşdırma dili tarixi dillərdən biri olmaqla qurğu səviyyəli proqramlaşdırmada, istehsalatın avtomatlaşdırılma prosesində aparıcı dillərdən ən birincisi olmaqla tətbiq olunmaqdadır. C++, Objective-C, Java, PHP kimi əhəmiyyətli dillərin əcdadı olan C proqramlaşdırma dili Linux platforması üzərində təlim ediləcəkdir. Linux əməliyyat sistemi, Linux platformasının mühüm əmrləri, C dilinin sintaktikası,…

Davamına bax

ORASQL

  • ID: 745

Oracle 12c Verilənlər Bazası üçün SQL SQL (Structured Query Language) məlumat bazası ilə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir sorğu dilidir. SQL dili ERD diaqramı əsasında yaradılmış modeli məlumat bazasında yaratmaq, məlumatları bazaya miqrasiya etmək, axtarılan məlumatları bazadan tapmaq, yeni məlumatları bazaya əlavə etmək, mövcud məlumatları dəyişmək, silmək və s. üçün…

Davamına bax

ORAPSQL

  • ID: 743

Oracle 12c Verilənlər Bazası ilə PL/SQL Proqramlaşdırma PL/SQL proqramlaşdırma dili SQL sorğu dili əsasında yaradılmış prosedur dildir. ORAPSQL təliminin iştirakçıları verilənlər bazası üzərində istənilən funksional imkanları təklif edən sistemlər yaratmaq bacarığına sahib olacaqdır. SQL dilinin sərhədlərinin məhdudlaşdığı yerdə PL/SQL məlumat bazasının proqramlaşdırma dili köməyinizə gələcəkdir. Bu təlim özündən əvvəl ORASQL…

Davamına bax

JAVAEE

  • ID: 742

Java ilə Veb Sistemlərin Proqramlaşdırılması JAVASE təlimindən uğurla keçmiş dinləyicilər JAVAEE (enterprise edition) təlimi ilə müəssisə səviyyəli sistemlərin yaradılmasını öyrənəcəklər. Client-Server arxitekturalı sistem yaratmaq, MVC (model-view-controller) mexanizmi, Spring framework, 3-cü şirkətlərin veb xidmətlərinə qoşulmaq, yeni xidmət yaratmaq (web service) və s. təlimin əsas mövzularındandır.

Davamına bax