ƏSAS PROQRAMLAŞDIRMA PAKETİ 1
DEV.PKG1 – FUNDAMENTALS
OOM Obyekt Yönümlü Modelləşdirmə (UML)
ALGODAT Alqoritmlər və Verilənlərin Strukturu
DBMOD Verilənlər Bazasının Modelləşdirilməsi (ERD)
JAVASE Java ilə Proqramlaşdırmanın Əsasları
ORASQL Oracle 12c Verilənlər Bazası üçün SQL
PRPRO Praktik proyekt

ƏSAS PROQRAMLAŞDIRMA PAKETİ 1
DEV.PKG1 – ADVANCED
EJBEnterpriseJava Beans
JPAJava Persistence API
HIBFRM Hibernate Framework
JFRONT JSF, Facelets, XHTML
PRPRO Praktik proyekt